Penarafan IPT Malaysia 2022

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) Malaysia telah melaksanakan penarafan Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) Tahun 2022 yang merangkumi Sistem Penarafan Bersepadu Institusi Pendidikan Tinggi Malaysia (SETARA) dan Sistem Penilaian Kualiti dan Kesetaraan Kolej Swasta (MyQUEST).

SETARA adalah salah satu sistem penarafan yang dibangunkan oleh KPT pada tahun 2007 untuk mengukur jaminan kualiti dan standard universiti dan kolej universiti di Malaysia berdasarkan autonomi, kualiti dan prestasi institusi. Sistem ini telah dirangka untuk membantu universiti membina asas-asas yang kuat dalam tiga fungsi teras utama iaitu: (1) Pengajaran, (2) Penyelidikan dan (3) Perkhidmatan melalui metriks dan metadologi penilaian yang telah ditetapkan. Setiap data institusi yang digunakan di dalam penilaian penarafan ini akan melalui proses verifikasi dan validasi melalui audit lapangan (Site Audit) oleh juruaudit bebas yang dilantik oleh pihak KPT.

MyQUEST merupakan suatu sistem berasaskan web yang dibangunkan oleh KPT pada tahun 2009 untuk menilai tahap kualiti Kolej Swasta di Malaysia. Penilaian dan penarafan MyQUEST ini telah dilaksanakan sebanyak empat (4) kali iaitu sesi 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, dan 2016/2017. MyQUEST-2022 adalah diwujudkan untuk menilai prestasi Kolej Swasta bagi tahun 2019, 2020 dan 2021.

MyHER (The Malaysian Higher Education Rating System) merupakan sistem yang dibangunkan oleh KPT pada tahun 2022 bagi menampung keperluan SETARA dan MyQUEST secara atas talian (online).